This website uses cookies to enhance and improve your browsing experience. For further information on how we use cookies and how to change your browser settings, please read our Cookie Policy Cookie Policy | F Accept All Cookies

Cybex Main Site

LIFE FITNESS INTEGRITETSPOLICY

Gäller fr.o.m.1 januari, 2019

Life Fitness respekterar dina synpunkter och funderingar kring integritet och värderar sitt förhållande till dig.

Denna integritetspolicy gäller information som insamlas av Life Fitness, eventuella närstående bolag eller dotterbolag (”Life Fitness”, ”vi” eller ”oss”), offline eller online, inklusive, men inte begränsat till alla webbplatser eller appar som publicerar en länk till denna integritetspolicy (sammantaget ”webbplatserna”).

Denna integritetspolicy förklarar de olika typer av information vi samlar in, syftena för bearbetning av den informationen, den rättsliga grunden till bearbetning av den informationen, hur vi använder den informationen samt med vem eller vilka vi delar den. Vår integritetspolicy beskriver de åtgärder vi vidtar för att skydda säkerheten för den information och de rättigheter du har som den registrerade med avseende på den här informationen. Vi talar också om för dig hur du kan nå oss för att uppdatera din kontaktinformation, ta bort ditt namn från våra distributionslistor eller få svar på frågor som du kan ha om våra integritetspraxis. Läs noga denna integritetspolicy. Genom att fortsätta att använda dig av våra webbplatser ger du ditt samtycke till de praxis som beskrivs i denna integritetspolicy.

UPPDATERINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan. Vi kan modifiera denna integritetspolicy när som helst efter eget gottfinnande. Om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy som ökar våra rättigheter att använda personlig information som vi tidigare har samlat in om dig, kommer vi att erhålla ditt samtycke antingen genom ett e-postmeddelande till din registrerade e-postadress eller genom framträdande publicering på våra webbplatser. Om vi avser att ytterligare bearbeta dina personuppgifter för ett annat syfte än det som personuppgifterna insamlades för, före den ytterligare bearbetningen, ska Life Fitness förse dig med information om det andra syftet och med ytterligare information som behövs för att säkerställa rättvis och transparent bearbetning.

INFORMATION VI SAMLAR IN

Vi samlar in din personliga information inklusive namn, adress, telefonnummer, arbetsgivare, e-postadress, lösenordet för webbplatsen, demografisk information, hälsoinformation eller ekonomisk information när du besöker webbplatserna, skapar ett konto hos oss eller registrerar en produkt eller ett inköp på webbplatserna. En del av våra webbplatser erbjuder dig dessutom möjligheten att interagera med, fånga eller spara information genom webbplatserna exempelvis publiceringar av foton eller på forum.

Vi samlar dessutom automatiskt in information om de enheter som du använder för att interagera med våra webbplatser. Den information som vi samlar in automatiskt omfattar enhetsidentifierare, webbläsare, exakt geoplats (med din vetskap och ditt samtycke), sökinformation som samlats in via cookies och beacon på våra webbplatser, samt IP-adress. Vi samlar dessutom automatiskt in information om hur du använder webbplatserna, exempelvis vad du har sökt och visat på webbplatserna. Informationen som samlas in automatiskt förknippas med eventuell personlig information som du kan ha angett.

SYFTEN OCH JURIDISK GRUND FÖR BEARBETNING AV INFORMATION

Den information vi samlar in bearbetas för följande syften:

 • Serva webbplatsfunktionerna;
 • Hantera affärsbehov i vardagen, exempelvis administrering och förbättring av webbplatserna;
 • Analysera webbplatsernas prestanda och funktion;
 • Förhindra bedrägeri; genomdriva webbplatsernas användningsvillkor; följa alla tillämpliga lagar och företagets rapporteringsskyldigheter; och för att genomdriva Life Fitness-kontrakt och -avtal;
 • Analysera hur du använder webbplatserna och för att utföra andra typer av marknadsundersökningar;
 • Tillhandahålla information och kommunicera med dig om våra produkter och tjänster;
 • Förse dig med annonser baserade på dina intressen;
 • Förse dig med information om finansieringsmöjligheter vid inköp av våra produkter;
 • Underlätta din interaktion via våra webbplatser med andra konsumenter, inklusive genom sociala nätverk; och
 • Skicka dig ytterligare meddelanden, säljkampanjer, värvningskampanjer, broschyrer eller annat reklammaterial om våra webbplatser, våra produkter, och tjänsterna från våra verksamheter, närstående bolag, affärspartner eller auktoriserade återförsäljare.
 • Life Fitness bearbetar denna information där vi har rättslig grund att göra så. Den rättsliga grunden som vi förlitar oss på kommer att vara något av följande alternativ:

  • Du har samtyckt till vår bearbetning av din personliga information;
  • Bearbetningen är nödvändig för att verkställa ett kontrakt med dig eller för att uppfylla en begäran som du har lämnat in;
  • Bearbetningen är nödvändig för att leva upp till en laglig skyldighet som gäller Life Fitness under EU-lag eller lag i medlemsland; eller
  • Bearbetningen är nödvändig för de syften som är i Life Fitnesss legitima intressen som en multinationell detaljhandlare av utrustning för att exempelvis skydda vår verksamhet och bättre förstå våra kunder.
  • Vi kan använda din personliga information för att utveckla en personlig profil om dig. Vi kan använda den personliga informationen i din profil för att svara på förfrågningar om finansieringsmöjligheter för inköp av produkter och tjänster från oss.

   Om du informerar oss om att du inte vill bli kontaktad för marknadssyften kommer vi inte att skicka marknadsföringsinformation till dig.

   Våra webbplatser samlar inte in personlig information om dina online-aktiviteter över tid och mellan olika tredje parts webbplatser eller online-tjänster. Därför gäller inte ”Do Not Track”-signaler som skickas från webbläsare för våra webbplatser, och vi ändrar inte våra praxis för datainsamling och dataanvändning vid mottagande av sådan signal.

   Ytterligare sätt som personlig information samlas in och bearbetas är enligt följande:

   Information som du ger

   Information om exakt geoplats. Vi kan komma att erbjuda produkter och tjänster som kräver att vi hämtar din exakta geoplats. Vid sådana tillfällen kan det krävas att du tillåter att Life Fitness samlar in din exakta geoplats, med din kunskap och ditt samtycke, för att förse dig med en produkt eller tjänst. Om du väljer att inte förse oss med information om din exakta geoplats kommer dessa produkter och tjänster inte att fungera på rätt sätt och vi kommer inte att kunna ge dem till dig.

   Vi kommer också att använda denna information om exakt geoplats för analytiska syften, och vi kommer att dela din information om exakt geoplats med tredje parter, inklusive men inte begränsat till återförsäljare och parter som erbjuder riktade annonserings- och analystjänster.

   Informationsbegäran. Om du begär information om våra produkter (t.ex. beställer en broschyr, katalog eller tidning) ber vi dig att tillhandahålla personlig information och detaljer, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, avsedd användning av relevant produkt, intressen osv. Du kan välja att tillhandahålla ytterligare kommentarer och begäran. Vi, eller den auktoriserade återförsäljaren i ditt område, kommer att använda dina detaljer för att skicka dig den information du vill ha och kan använda denna information för att kommunicera med dig i framtiden om våra produkter eller tjänster.

   Nyhetsbrev och andra kommunikationer. Vi kan erbjuda nyhetsbrev och andra kommunikationer om våra produkter, tjänster och kampanjer online eller offline. När du anmäler dig till att få dessa kommunikationer ber vi dig om personlig information, exempelvis ditt namn, din postadress och din e-postadress. Vi, eller den auktoriserade återförsäljaren i ditt område, kommer att använda informationen för att skicka dig de kommunikationer du beställer och för att kommunicera med dig om våra produkter eller tjänster.

   Feedback, enkäter och tävlingar. Vi kan ibland erbjuda dig möjligheten att delta i enkäter, värvningskampanjer eller tävlingar online. Information som vi begär omfattar kontaktinformation (t.ex. e-postadress) och demografisk information (exempelvis antalet familjemedlemmar och inkomstintervall). Deltagande i enkäter, värvningskampanjer eller tävlingar är fullständigt frivilligt. Du har därför ett val vad gäller om du ska avslöja någon som helst information eller ej. Vi, våra affärspartner, eller den auktoriserade återförsäljaren i ditt område, kommer att använda den information som tillhandahålls för att informera tävlingsvinnare och belöna priser, för att bevaka eller förbättra användningen av en eller flera webbplatser eller annonsering, och för att tillhandahålla aggregerad information för marknadsanalyser. Värvningskampanjer kan vara i form av utsändningar via reguljärpost; andra kurirer eller (om adress tillhandahålls) e-post.

   Karriärer. Våra webbplatser kan inkludera en länk till karriärsidan hos Life Fitness (Careers) så att du kan söka efter lediga platser hos Life Fitness och ansöka till befattningar genom att lämna in ditt cv och annan personlig information, exempelvis ditt namn, din kontaktinformation och tidigare jobb. Vi använder oss av den information som du lämnar in för att utvärdera ditt intresse av anställning och för att kontakta dig angående möjlig anställning.

   Hitta en försäljningsrepresentant eller återförsäljare. En del av våra webbplatser gör det möjligt för dig att hitta en försäljningsrepresentant eller återförsäljare nära dig genom formuläret att hitta återförsäljare (”find dealer”). Där denna tjänst finns tillgänglig är detta fullständigt frivilligt och du kommer att ha ett val att ange personliga information eller ej. I syfte att hjälpa dig att hitta en försäljningsrepresentant eller återförsäljare kommer vi att fråga dig om information t.ex. ditt för- och efternamn, fullständig postadress och ditt telefonnummer. Vi använder den här informationen för att hitta en försäljningsrepresentant eller återförsäljare nära dig, för att utvärdera dina behov och för att ge dig den bästa och mest relevanta tjänsten. Vi, försäljningsrepresentanten eller den auktoriserade återförsäljaren i ditt område, kan använda informationen för att kommunicera med dig direkt om våra produkter eller tjänster.

   Försäljning online.

   Life Fitness-webbplatser. Våra märkta varor erbjuds för försäljning av Life Fitness direkt från webbplatserna. Om du gör en transaktion med Life Fitness via våra webbplatser kommer din information att samlas in för att bearbeta beställningar. Din information kommer att samlas in antingen av Life Fitness eller av ett behörigt tredje parts bearbetningsföretag för betalningar.

   Tredje parts webbplatser. Våra märkta varor erbjuds även till försäljning av behöriga tredje parts varupartner genom de webbplatser de äger och styr, som kan vara länkade till webbplatserna. Om du genomför transaktioner med en behörig tredje parts varupartner kommer ditt inköp att genomföras på vår behöriga tredje parts varupartners webbplats, underkastade tredje partens integritetspolicyer och användningsvillkor. Du ska läsa igenom integritetspolicyn och användningsvillkoren som gäller för den tredje partens webbplats, som kommer att gälla din transaktion.

   Produktfinansiering och refinansiering av krediter. Under vissa omständigheter tillhandahåller vi länkar till tredjepartsleverantörer som kan ha information om produktfinansiering eller refinansiering av krediter för vissa av våra produkter. Om en sådan länk tillhandahålls skickas din information direkt till tredjepartsleverantör och våra företag får inte den. Du ska läsa igenom den integritetspolicy och de användningsvillkor som gäller tredjepartsleverantörens webbplats.

   Ägarprogram och belöningsprogram. Några av våra webbplatser erbjuder ägarprogram, belöningsprogram eller kuponger och de begär kontaktinformation och information om dina produktinköp, så att vi kan anmäla dig till dessa program och kommunicera med dig.

   Produktregistrering. Från tid till annan kan en del av våra webbplatser erbjuda online-registrering av produkter. Genom att registrera din produkt online samtycker du till att vi, våra affärspartner, en auktoriserad återförsäljare/tjänsteleverantör, eller tredje parts reklambyrå kan kontakta dig i förbindelse med produktregistreringen av en rad olika orsaker inklusive, men inte begränsat till, att tillhandahålla informationsmeddelanden om produkter, enligt vad som krävs enligt lag, för kundtjänst och/eller hjälp med garantin, för att upprätthålla Life Fitnesss databaser och affärsförfaranden, och/eller för att kontakta dig för syften som annars uppges i denna integritetspolicy.

   Hänvisningstjänst. Vi erbjuder en hänvisningstjänst som ger dig möjlighet att informera dina vänner och andra bekanta om produkter och/eller information som finns på (eller via) Life Fitness-webbplatser. Om du väljer att använda en sådan hänvisningstjänst gäller följande: en eller flera e-postadresser insamlas för syftet att skicka ett enda e-postmeddelande för vilket du noteras som avsändare. Life Fitness kommer att vara en tjänsteleverantör som underlättar sådan leverans.

   Elektronisk leverans för aktieägare. Om du är en Life Fitness-aktieägare och skulle vilja få aktieägarmaterial via e-post ber vi dig att registrera dig för den här tjänsten på webbplatsen Life Fitness.com. Registrering kommer också att göra det möjligt för dig att rösta med dina aktier online. Innan du kan registrera dig, om du är en aktieägare i USA eller Kanada, måste du ange ditt personnummer (i USA ”social security number” eller ”tax ID number”), din e-postadress och en 4-siffrig PIN-kod. Om du är en aktieägare i ett annat land än USA eller Kanada måste du ge ditt kontonummer som Life Fitness-aktieägare, din e-postadress och en 4-siffrig PIN-kod. Vi använder informationen som du anger för att verifiera att du är en Life Fitness-aktieägare, för att registrera dig för den elektroniska leveranstjänsten, och för att förse dig med de elektroniska leverans- och röstningstjänster som du begärt. Du kan också uppdatera eller avbryta din registrering på webbplatsen genom att tillhandahålla samma information.

   Information vi samlar in automatiskt

   Vi samlar in viss information på automatiserat sätt när du besöker våra webbplatser, exempelvis hur många användare som besökt våra webbplatser och de sidor som besökts. Genom att samla in denna information får vi kunskap om hur vi bäst anpassar våra webbplatser till våra besökare. Vi samlar in denna information på olika sätt exempelvis ”cookies” och ”webb-beacon”. Dessutom kan vi samla in IP-adresser enligt vad som förklaras nedan. För mer information angående vår användning av cookies, hänvisa till vår separata cookiepolicy [LÄNK].

   Cookies. Som vi beskrivit i vår separata cookiepolicy [LÄNK] använder vi, som många företag, ”cookies” på en del av våra webbplatser. Cookies är kodbitar som placeras på dina enheter när du besöker vissa webbplatser. Vi använder cookies för att exempelvis få reda på om du har besökt oss tidigare eller ej, eller om du är en ny besökare, och för att hjälpa oss att identifiera funktioner för webbplatserna där du kan ha det största intresset. Cookies kan förbättra din online-upplevelse genom att spara dina inställningar när du besöker en viss webbplats.

   Flertalet webbläsare talar om för dig hur du stoppar godkännande av nya cookies, hur du informeras när du får en ny cookie och hur du inaktiverar befintliga cookies. Observera emellertid att utan cookies kanske du inte till fullo kan utnyttja egenskaper och funktioner på webbplatserna.

   Webb-beacon. Som vi beskrivit i vår separata cookiepolicy [LÄNK] innehåller vissa sidor på vår webbplats så kallade ”webb-beacon” (som även kallas för internettaggar, pixeltaggar och ”clear GIF”-filer). Med dessa webb-beacon kan tredje parter erhålla information exempelvis IP-adressen för datorn som hämtade sidan där beacon visas; webbadressen (URL) på sidan där beacon visas; vilken tid då sidan som innehåller denna beacon visades; den typ av webbläsare som användes för att visa sidan; och informationen i cookies som anges av den tredje parten.

   IP-adresser. En IP-adress är en unik identifierare som vissa elektroniska enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra på internet. När du besöker vår webbplats och/eller app ser vi IP-adressen för den enhet som du använder för att ansluta till internet. Vi använder sedan oss av denna information för att avgöra den allmänna fysiska platsen för enheten och för att få insikt i ungefär var våra webbplatsbesökare befinner sig. Vi använder denna information för att förbättra vår webbplats och/eller app.

   FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSSTRUKTUREN

   Vi förbehåller oss rätten att röja och överföra all information som gäller våra webbplatser, inklusive personuppgifter:

   • till en efterföljande ägare, medägare eller operatör för en eller flera av webbplatserna; eller
   • i anslutning till ett företags samgående, konsolidering, eller omstrukturering, försäljningen av väsentligen alla våra aktier och/eller tillgångar, eller annan företagsändring, inklusive, utan begränsning, under eventuell företagsinspektion.
   • BARNS INTEGRITET

    Våra webbplatser är webbplatser för allmän publik men inte avsedda för barn som är under 13 års ålder. Om vi erhåller faktisk vetskap om att eventuell information vi samlar in har tillhandahållits av ett barn under 13 års ålder kommer vi att ta bort den informationen direkt.

    LÄNKA KONTON HOS SOCIALA NÄTVERK

    Det finns webbplatser som ger dig möjlighet att logga in till och associera dina konton hos sociala nätverk inklusive, men inte begränsat till, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram och Pinterest, med Life Fitness.

    Genom att använda denna funktion ger du Life Fitness tillstånd att nå alla beståndsdelar av din profilinformation hos det sociala nätverket som du har gjort tillgängliga för delande och användning i enlighet med det sociala nätverkets användningsvillkor och denna integritetspolicy. Hänvisa till integritetsinställningarna i ditt konto hos det sociala nätverket för information om vilka uppgifter som delas med oss och andra anslutna applikationer och för att hantera de uppgifter som delas via ditt konto, inklusive information om dina aktiviteter genom att använda våra webbplatser.

    Om du vill koppla bort ett konto hos sociala medier från Life Fitness, hänvisa till inställningarna för det kontot hos sociala medier och dess leverantör.

    INFORMATION VI DELAR MED ANDRA

    Vi delar den information som du ger oss med närstående bolag, affärspartner eller auktoriserade återförsäljare för att kommunicera med dig om deras produkter och tjänster, och för att dela med dig ytterligare meddelanden, säljkampanjer, värvningskampanjer eller broschyrer, och annat marknadsmaterial angående vår webbplats, våra produkter och de tjänster som de erbjuder. Med din vetskap och ditt samtycke kommer vi också att dela din exakta geoplats med tredje parter, inklusive men inte begränsat till återförsäljare och parter som erbjuder riktade annonserings- och analystjänster.

    Vi kommer också att dela din information med tredje parter som utför tjänster och funktioner å våra vägnar för att stödja våra interaktioner med dig inklusive, exempelvis, att tillhandahålla våra produkter och tjänster, administrera enkäter och tävlingar, stå som värd för produktrecensioner eller för att kommunicera med dig. Dessa tredje parter är inte godkända av oss att använda eller röja information förutom enligt vad som behövs för att utföra tjänster å våra vägnar eller följa rättsliga krav.

    Dessutom kommer vi att röja information om dig:

    • Om vi måste göra det enligt lag eller rättsligt förfarande;
    • Till brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga tjänstemän;
    • När vi anser att avslöjande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i anslutning till en utredning av misstänkt eller faktiskt olaglig aktivitet;
    • Om detta behövs för att skydda en persons vitala intressen;
    • För att genomdriva våra användningsvillkor;
    • För att skydda vår egendom, våra tjänster och lagliga rättigheter;
    • I syfte att förhindra bedrägeri mot Life Fitness, våra närstående bolag, affärspartner eller auktoriserade återförsäljare;
    • För att stödja redovisnings-, efterlevnads- och bolagsledningsfunktioner; eller
    • För att följa alla tillämpliga lagar.
    • Vi förbehåller oss rätten att överföra all information vi har om dig i den händelse att vi skulle sälja eller överlåta hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar.

     DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER I KALIFORNIEN

     Om du är bosatt i Kalifornien har du, genom kaliforniska civillagen avsnitt 1798.83, tillstånd att begära information angående röjande av din personliga information av oss till tredje parter för de tredje parternas syften för direkt marknadsföring inom det omedelbart föregående kalenderåret. Vi kommer att förse dig med en lista med kategorierna med personlig information som röjts och en lista med namn och adresser för tredje parter. Om du vill göra en sådan förfrågan, skicka ett e-postmeddelande inklusive bevis på hemvist i Kalifornien till privacy@lifefitness.com.

     En del av webbplatserna ger dig möjlighet att publicera innehåll offentligt. Om du är bosatt i Kalifornien, ännu inte fyllt 18 och är registrerad användare av någon som helst webbplats där denna policy publiceras, ger den kaliforniska koden om verksamhet och yrken avsnitt 22581 dig tillstånd att begära och erhålla borttagning av innehåll eller information som du har publicerat offentligt. Utställ en sådan begäran genom att skicka ett e-postmeddelande med detaljerad beskrivning av det specifika innehållet eller den specifika informationen till privacy@lifefitness.com. Inkludera beställarens bevis på hemvist i Kalifornien och dennes ålder. Var medveten om att en sådan begäran inte säkerställer fullständig eller allomfattande borttagning av innehåll eller information som du har publicerat och att det kan finnas omständigheter under vilka lagen inte kräver eller möjliggör borttagning även om sådan begärs.

     LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

     Våra webbplatser kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser för din bekvämlighet och information. Dessa webbplatser kan drivas oberoende av våra webbplatser. Länkade webbplatser kan ha sina egna integritetsmeddelanden eller -policyer, som vi rekommenderar och föreslår att du läser igenom om du besöker några länkade webbplatser. I den utsträckning eventuella länkade webbplatser som du besöker inte är del av den här webbplatsen är vi inte ansvariga för deras innehåll, någon som helst användning av webbplatserna eller integritetspraxis för någon av de webbplatserna.

     ANNONSERING FRÅN TREDJE PARTER

     Tredje parter, inklusive annonsörer, kommer att samla in information, som potentiellt omfattar personlig information, om dina aktiviteter med tiden och mellan olika webbplatser när du använder webbplatserna. De tredje parterna förser Life Fitness med datainsamling, rapportering, mätning av annonsrespons, analytisk information, och bistå med leverans av relevanta marknadsföringsmeddelanden och annonser.

     Insamling av din personliga information av tredje parter styrs inte av denna integritetspolicy. Konsultera integritetspolicyerna för de tredje parterna för att avgöra hur de samlar in och använder din personliga information.

     Många tredjepartsannonsörer och vissa webbläsare och mobilenheter ger dig möjlighet att välja att inte få annonsering från tredje parter. Information och resurser om hur du väljer att inte få intressebaserad annonsering finns tillgängliga från Digital Advertising Alliance på https://www.aboutads.info/choices/. Du kan också välja att inte spåras och att inte få riktade annonser på din mobila enhet från vissa mobilannonseringsföretag och andra liknande enheter genom att hämta appen App Choices på www.aboutads.info/appchoices.

     www.aboutads.info/appchoices. Observera att om du väljer att inte delta genom dessa mekanismer betyder inte det att du väljer att inte få hanterad annonsering. Du kommer även fortsättningsvis att få generiska annonser när du besöker webbplatserna och andra ställen online.

     INFORMATION SOM VI ÖVERFÖR

     Webbplatserna som denna integritetspolicy gäller lyder under lagen i USA, såvida inget annat anges häri. Genom att använda webbplatserna eller förse oss med din personliga information överför du din personliga information till oss i USA. Dessutom överför vi den personliga information som vi samlar in på webbplatserna till andra länder där vi bedriver verksamhet, som kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du är bosatt. När vi överför din information till andra länder kommer vi att skydda den informationen enligt vad som beskrivs här, även om ett visst land kanske inte har samma integritets- och dataskyddslagar som det land där du är bosatt. Du går med på och bekräftar vår insamling, överföring och bearbetning av din personliga information i enlighet med denna integritetspolicy.

     SÅ HÄR SKYDDAR VI PERSONLIG INFORMATION

     Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring av den information som du ger när du besöker eller använder webbplatserna.

     DINA RÄTTIGHETER – ÅTKOMST OCH KORRIGERING

     Du har rättighet att begära åtkomst till den personliga information som vi har samlat in om dig för syftet att granska, modifiera eller begära radering av informationen. Du har också rättighet att begära en kopia av den information som vi har samlat in om dig. I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar eller upphör med bearbetning av din information.

     Om du vill lämna in en begäran att nå, granska eller korrigera den personliga informationen vi har samlat in om dig, kontakta oss på privacy@lifefitness.com eller via en av de metoder som beskrivs i nedanstående avsnitt, ”Så här kontaktar du oss”.

     I syfte att hjälpa till att skydda din integritet och säkerhet vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera din identitet, exempelvis genom att kräva lösenord och användar-ID, innan vi beviljar åtkomst till din information.

     Du blir informerad om alla åtgärder som vidtas på din personliga information som svar på en begäran som lämnas in om modifiering, borttagande eller begränsningar angående bearbetning av din personliga information.

     När bearbetningen av uppgifter är baserad på ditt samtycke har du rättighet att dra tillbaka samtycket när som helst, utan att påverka lagenligheten för bearbetningen baserat på samtycke före sådant tillbakadragande. Du har även en rättighet till dataportabilitet när databearbetningen är baserad på ett avtal mellan dig och Life Fitness och uppgifterna bearbetades på automatiserat sätt. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka in en skriftlig begäran till privacy@lifefitness.com. Life Fitness kommer att skicka svar på din begäran inom en månad.

     Du har rätt att framställa klagomål till tillämplig integritets- eller dataskyddsmyndighet i din jurisdiktion.

     KVARHÅLLANDE AV INFORMATION

     Life Fitness håller kvar all personlig information under hela det relevanta affärsförhållandet eller, där så krävs, i enlighet med dess policyer och scheman angående informationshantering. När du tar bort personlig information baserat på en begäran från den registrerade kommer Life Fitness att vidta rimliga försök att säkerställa att alla förekomster av informationen är borttagna i sin helhet. För förfrågningar om åtkomst, korrigeringar eller borttagning, hänvisa till avsnittet ”Dina rättigheter – åtkomst och korrigering” i denna policy.

     Life Fitness kommer att upprätthålla nödvändig dokumentation för att kunna visa överensstämmelse med alla sina skyldigheter och för att göra det möjligt att genomföra granskningar, inklusive inspektioner, som ska genomföras av Life Fitness eller annan granskare som den har lämnat som mandat, och för att delta i sådana granskningar.

     Life Fitness ska föra ett skriftligt aktivitetsregister angående databearbetningen, som visar databearbetningsaktiviteter enligt kategori. Life Fitness kommer att upprätthålla nödvändig dokumentation för att kunna visa överensstämmelse med alla sina skyldigheter och för att göra det möjligt att genomföra granskningar, inklusive inspektioner, som ska genomföras av Life Fitness eller annan granskare som den har lämnat som mandat, och för att delta i sådana granskningar.

     SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

     Om du har frågor eller kommentarer om den här integritetspolicyn, kontakta:

     Life Fitness

     Attn:Law Department

     Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue

     Rosemont, IL 60018

     Phone:1-800-735-3867

     Email: privacy@lifefitness.com

     Om du vill uppdatera din kontaktinformation eller dina inställningar, få din information borttagen från våra distributionslistor, eller inte längre få marknadsföring via e-postmeddelanden som härleds från information som samlats in via produktregistreringskort eller andra källor, kan du göra det genom att:

     • Justera inställningarna i ett konto som du skapat genom webbplatserna;
     • Avbryta prenumerationen via länkarna som finns i e-postmeddelanden från oss; eller
     • Kontakta oss på privacy@lifefitness.com eller via en av metoderna i det här avsnittet.